Koiran ja kissan hampaiden hoito ja yleisimmät hammasongelmat

Koirien ja kissojen hampaiden hoitoon ja suun terveyden ylläpitoon on alettu kiinnittää enemmän huomiota vasta viime aikoina, vaikka hammassairaudet ovat yksi yleisimmistä koirien ja kissojen sairauksista. Monet hammas- ja suusairaudet heikentävät lemmikin elämänlaatua ja osa suun ongelmista voi aiheuttaa eläimelle huomattavaa kipua. Suun ongelmien ja kivun havaitseminen voi olla hyvin haastavaa koska eläin ei luontaisesti näytä kipua vaan pyrkii peittämään sen. Kipu suussa vaikuttaa yllättävän harvoin näkyvästi esimerkiksi eläimen syömiseen. Useimmiten pitkäänkin kestänyt kipu huomataan jälkikäteen vasta kun kipu on hoidettu pois ja eläin piristyy aikaisempaan nähden.

Edellä mainituista syistä kissojen ja koirien päivittäinen hampaiden hoito kotona sekä säännöllisesti eläinlääkärillä nukutuksessa tehtävä ennaltaehkäisevä hoito ja tutkimus ovat äärettömän tärkeitä toimenpiteitä eläimen hyvinvoinnin kannalta.

Ientulehdus koiralla ja kissalla

Käytännössä jokaisella koiralla ja kissalla esiintyy ientulehdusta. Ientulehdus on ikenen tulehdus, johon ei liity hammasta ympäröivien kudosten tuhoa. Ientulehduksen aiheuttaa hampaiden pinnalle ja ientaskuun keräytyvä plakki. Plakki on biofilmiä, joka koostuu lukuisista erilaisista bakteereista, niiden aineenvaihduntatuotteista, syljen ainesosista, ruuasta sekä suun limakalvon soluista ja tulehdussoluista. Mineralisoitunutta plakkia kutsutaan hammaskiveksi.

Ientulehdus on hoidettavissa plakin poistolla ja tila palautuu normaaliksi säännöllisellä koiran tai kissan hampaiden hoidolla kotona. Ientulehduksen merkkejä ovat ienrajan punoitus ja verenvuoto esimerkiksi hampaita harjatessa tai luita syödessä. Ientulehduksen hoitona toimii plakin mekaaninen poisto tarkoittaen kissan tai koiran hampaiden harjausta päivittäin. Harjatessa apuna voidaan käyttää muun muassa eläimille tarkoitettuja hammastahnoja. Eläinlääkäri voi myös joissain tilanteissa suositella klorhexidiinipohjaisia suuvesiä tai pastoja käytettäväksi ientulehduksen tukihoitoon.

Parodontiitti koiralla ja kissalla

Hoitamattomana ientulehdus voi edetä parodontiitiksi eli hampaan tuki- ja kiinnityskudosten tulehdukseksi. Parodontiitin ensimmäisiä merkkejä ovat ientaskujen syveneminen ja mahdollisesti ienvetäymä. Ikenet punoittavat usein voimakkaasti, vuotavat herkästi verta ja saattavat olla turpeat. Edetessään tulehdus tuhoaa hammasta tukevia sidekudossäikeitä ja lopulta hammasta ympäröivää luuta. Nämä muutokset johtavat lopulta hampaan heilumiseen ja viimeisessä vaiheessa irtoamiseen.

Parodontiittimuutokset eivät ole koskaan palautuvia eli menetettyjä kiinnityskudoksia ei saada hoidollakaan takaisin. Parodontiitin hoidon tavoitteena onkin estää muutosten eteneminen, kun se vielä on mahdollista, kissan tai koiran hampaiden päivittäisellä harjauksella eli mekaanisella plakin poistolla. Jos muutokset ovat edenneet niin pitkälle, että kotihoidolla ei saada tilanteen etenemistä enää estettyä, on ainoa hoitovaihtoehto kirurgia (usein hampaan poisto).

Parodontiitti tarkoittaa jatkuvaa tulehdustilaa hammasta ympäröivissä kudoksissa, myös luussa. Näin ollen tulehtuneesta kudoksesta pääsee bakteereita ja niiden aineenvaihduntatuotteita myös verenkiertoon. Pahimmassa tapauksessa suun tulehduksesta lähtöisin olevat bakteerit aiheuttavat muun muassa maksan, munuaisten tai sydänlihaksen tulehdusta. Jos eläimellä on jokin muu sairaus kuten esimerkiksi munuaisten vajaatoiminta, diabetes tai sydänläppäsairaus, aiheuttaa suun tulehdus erityisen suuren riskin näiden sairauksien komplisoitumiselle eli vaikeutumiselle.

Parodontiitin astetta kuten useita muitakaan suun sairauksia ei pystytä luotettavasti toteamaan ilman nukutuksessa tehtävää huolellista tutkimusta ja hampaiden röntgenkuvausta. Tämä tutkimus tehdään luontevasti säännöllisen hammaskiven poiston yhteydessä.

Kissa ja koira kannattaa jo pentuna opettaa hampaiden tutkimiseen, suun avaamiseen ja hampaiden harjaukseen. Myös suurin osa vanhemmista lemmikeistä oppii hampaiden päivittäisen kotihoidon, kun harjoittelua jatketaan sitkeästi, vähitellen edeten ja aina eläintä palkiten. Hampaita päivittäin hoitamalla eläimen omistaja oppii myös tuntemaan miltä hänen lemmikkinsä hampaat ja ikenet normaalisti näyttävät sekä huomaamaan helpommin, jos eläin alkaa aristamaan jotain tiettyä kohtaa suussa.

Kissan ja koiran hammasmurtumat

Jos lemmikin hampaan huomataan olevan murtunut, täytyy hammas tutkia aina eläinlääkärillä kiireesti. Murtunut hammas tulee aina röntgenkuvata. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan kertoa mahdollinen hoidon tarve ja hoitovaihtoehdot. Jos murtumakohta vuotaa verta, on kissa tai koira vietävä eläinlääkäriin välittömästi. Hampaan juurikanavaan yltävät murtumat ovat äärettömän kivuliaita ja eläimen iästä riippuen hoitovaihtoehdot vaihtelevat. Jos murtunut hammas halutaan säilyttää, ja kyse on nuoresta eläimestä, täytyy hoito tehdä pikaisesti. Murtuneiden hampaiden hoitamatta jättäminen altistaa kivun lisäksi myös hammasjuuripaiseelle.

Koiran ja kissan maitohampaat eivät eroa pysyvistä hampaista muun muassa hermotuksen osalta. Maitohampaan murtuma aiheuttaa vastaavaa kipua kuin pysyvän hampaan murtuma. Murtuneen maitohampaan kautta pääsee myös herkästi bakteereita hammasjuurikanavaan ja aiheuttamaan hammasjuuripaiseen. Tämän seurauksena myös pysyvä, vasta kehittymässä oleva, koiran tai kissan hammas voi vaurioitua.

Puuttuvat hampaat ja purennan ongelmat kissalla ja koiralla

Koirilla on normaalisti 42 pysyvää hammasta ja 28 maitohammasta. Kissalla vastaavasti 30 pysyvää ja 26 maitohammasta. Maitohampaat puhkeavat sekä koiran- että kissanpennuilla keskimäärin 3-6 viikon ikäisenä ja pysyvät hampaat koirilla 3-6 kuukauden iässä sekä kissalla 11 viikon-6 kuukauden iässä. Joskus eläimeltä voi puuttua hammas tai olla harvemmin ylimääräisiä hampaita. Aina, jos lemmikiltä puuttuu pysyvä hammas, tulee alue röntgenkuvata hampaan todellisen puuttumisen varmistamiseksi. Pahimmassa tapauksessa puuttuvat hampaat voivat olla puhkeamattomia ja aiheuttaa leukaluuta tuhoavan nestekystan luun sisään.

Purentaongelmat ovat varsinkin koirilla yleisiä. Osa purentaongelmista on puhtaasti kosmeettisia eivätkä haittaa eläintä. Osa purennan ongelmista voi kuitenkin aiheuttaa kipua ja hankaloittaa suun kotihoitoa. Tämän vuoksi on tärkeää, että eläinlääkäri arvioi eläimen purennan ja määrittelee vaatiiko mahdollinen purentavika hoitoa.

Hammassyöpymät kissoilla ja koirilla

Hammassyöpymät ovat erityisen yleisiä kissoilla. Syytä tähän sairauteen ei tiedetä. Luultavasti syöpymät kehittyvät usean tekijän summana. Hammassyöpymiä esiintyy kaiken ikäisillä kissoilla ja riski niiden kehittymiselle lisääntyy iän myötä. Riski saada uusia syöpymiä hampaisiin kasvaa 1,8-kertaiseksi joka vuosi. Noin 30 % kaikista eläinlääkärillä käytetyistä kissoista kärsii syöpymistä ja noin 60-70 % kissahammaspotilaista. Syöpymät aiheuttavat eläimelle suun kipua ja tulehdusta.

Syöpyneen hampaan ainoa hoitokeino on hampaan poisto tai joissain tapauksissa hampaan kruunun amputaatio. Kissoille säännöllisesti nukutuksessa tehtävä suun tutkimus ja hampaiden röntgenkuvaus ovat ainoa keino seurata kunnolla suun kuntoa sekä havaita mahdolliset syöpymät ajoissa ja saada ne hoidettua.

Koirilla hampaiden syöpymät ovat huomattavasti harvinaisempia ja niitä esiintyy lähinnä vanhemmilla koirilla.

Koiran ja kissan hampaiden hoito kotona

Lemmikki kannattaa totuttaa hampaiden harjaukseen hiljalleen edeten ja aina eläin palkiten. Harjaa ei kannata heittää nurkkaan muutaman epäonnistuneen yrityksen jälkeen, vaan sitkeästi jatkaa totuttelua. Jos eläin on perso ruualle, kannattaa se palkita aterialla tai herkulla harjauksen jälkeen. Toisille palkintona voi toimia esimerkiksi yhteinen leikkihetki tai rapsutukset.

Aloitetaan ensin huulien raottamisesta ja suun avaamisesta. Jos eläin ei ole vihainen, kannattaa pyytää eläinlääkäriä näyttämään vinkkejä oikeista otteista suun avaamiseksi. Kun nämä toimenpiteet onnistuvat, annetaan eläimen maistella koirille ja kissoille tarkoitettua hammastahnaa hammasharjan päältä. Edetään muutaman hampaan harjauksesta vähitellen kaikkien hampaiden ulkopintojen harjaukseen. Kun tämä onnistuu, avataan suuta, jotta saadaan myös hampaiden sisäpinnat harjattua. Kissoille ja koirille on tarjolla erilaisia, niille suunniteltuja hammasharjoja. Myös ihmisten hammasharjat käyvät kunhan harja on pehmeä.

Kissan ja koiran hampaiden pesu – näin harjaat lemmikkisi hampaat

Laadukasta hoitoa lemmikillesi läpi elämän.