Eläinklinikka Livetin tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Eläinklinikka Livet kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja. Rekisterinpitäjänä toimii Eläinklinikka Livet.

1. Rekisterin nimi

Eläinlääkintähuollon asiakas- ja potilasrekisteri (Provet)

2. Mitä henkilötietoja Eläinklinikka Livet kerää

Henkilötietoja kerätään suoraan asiakkaalta. Rekisteröitäviä tietoja ovat: nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Lisäksi rekisteriin (potilasohjelmaan) kirjataan hoidettavanamme olevan potilaan (lemmikin) tunnistetiedot, ikä, paino, rotu ja hoitoa varten tarvittavat kattavat terveystiedot (mm. tutkimustulokset, lääkitykset, hoitotiedot). Lisäksi rekisteriin kerätään potilaan vakuutustiedot vakuutusyhtiöiden suoraveloitusjärjestelmää varten.

3. Mihin Eläinklinikka Livet käyttää henkilötietojasi

Henkilötietojasi käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja lakisääteisen velvoitteiden noudattamiseen.

4. Kenelle Eläinklinikka Livet voi luovuttaa henkilötietojasi

Tietoja laskutuksesta voidaan luovuttaa kirjanpitä̈jällemme ja maksuhäiriöiden yhteydessa perintätoimenpiteitä suorittaville.
Pyynnöstäsi lemmikkisi hoitotiedot voidaan toimittaa esimerkiksi jatkohoitoa varten toiselle klinikalle.

5. Miten Eläinklinikka Livet suojaa henkilötietojasi

Henkilötiedot säilytetään potilasohjelmassa, jossa on käytössä asianmukaiset turvallisuusmenettelyt. Lisäksi klinikan tietoliikenne ja verkkoyhteydet on suojattu asianmukaisesti.

6. Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi

Sinulla on rekisteröitynä oikeuksia Eläinklinikka Livetin hallussa oleviin henkilötietoihin liittyen. Sinulla on seuraavat oikeudet:
– Oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi. Sinulla on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi.
– Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.
– Oikeus pyytää tietojen poistamista. Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:
* Peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn, eikä käsittelylle ole muuta perusteltua syytä
* Vastustat tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä
* Tietojen käsittely on lainvastaista
– Oikeus tietojen siirrettävyyteen. Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa.

Huomioithan, että voimme myös säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöön panemiseksi.

7. Kuinka kauan Eläinklinikka Livet säilyttää henkilötieojasi

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.

8. Yhteydenotto Eläinklinikka Livetiin

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta, voit ottaa yhteyttä Eläinklinikka Livetin asiakaspalveluun (093489100, livet@elainklinikkalivet.fi).

Tietosuojaseloste on päivitetty 25.5.2018